Avskiljare Airterm

Airterm är avsedd att på bästa sätt avlägsna alla fria microbubblor från ditt värme- och kylsystem.

Enheten är uppbyggd av två olika delar.

Aktiva delen:

Här formas microbublorna som ett resultat av den turbulens som uppstår vid det rostfria gallret i den nedre delen av Airterm. Microbubblorna klumpas samman, får ökad lyftkraft och stiger.

Passiva delen:

Här reagerar en flytboj-styrd konstruktion när mängden luft är tillräcklig har flytbojen sjunkit så pass mycket så forslas luften ut ur avluftarens topp.

Processen upprepas tills det inte längre fångas några fria microbubblor i det rostfria nätet,